AI för bättre användarupplevelse och kundnytta

Proact

Abstract

Artificiell Intelligens används för en stor mängd uppggifter. I denna presentation presenterar jag hur AI kan användas för att dels öka kundernas nytta av AI-system, men även om vikten att veta vilken information man använder för att härleda kundernas intressen och behov.

Date
Mar 12, 2020 312:00
Event
Proact AI Seminar
Location
Gothenburg, Sweden